Munkatörvénykönyv részletek

Munkatörvénykönyv részletek

A munkatörvénykönyv bevezető részében a tisztességes foglalkozatás alapvető szabályait határozza meg. Ez minden állás Dunaharaszti és az egész ország minden munkáltatójára és munkavállalójára vonatkozik. A törvény rendelkezéseit a nemzetközi magánjog szabályaira tekintettel kell alkalmazni. A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló. Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat. Munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján munkát végez. A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. A munkaszerződés alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása alatt munkát végezni. A munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló munkabérében és a munkakörében. A munkaviszony tartamát meg kell határozni, ennek hiányában a munkaszerződés határozatlan időtartamú. A munkaviszony eltérő megállapodás hiányában teljes munkaidős.